stowarzyszenie - Projekt: PIANOKRĄG

PIANOKRĄG
Więcej o projekcie:
Pianokrąg to cykl koncertów - recitali pianistycznych odbywających się w Muzeum Rzeźby - Królikarnia. Program oparty jest na propozycjach artystycznych, które nie były do tej pory w takiej formule ani w takim repertuarze prezentowane w Polsce. W ramach cyklu zabrzmią m. in. specjalnie stworzone, autorskie aranżacje fortepianowe dzieł zagranicznych kompozytorów i zespołów, jak również pozycje będące kanonem najpopularniejszego kierunku w muzyce XX wieku - minimal music. Nazwa cyklu zostawia wiele pola do interpretacji. Z jednej strony nawiązuje do istniejącego tylko w języku polskim słowa widnokrąg - miejsca pozornego zetknięcia się nieba z powierzchnią ziemi. Z drugiej tworzy wyobrażenie uczestnictwa w kręgu, we wspólnocie, w tym przypadku zebranej wokół jednego instrumentu - fortepianu. Strategicznym celem projektu jest celem włączenie w artystyczne życie stolicy i zapoznanie z muzyką fortepianową jak najszerszego grona odbiorców, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i społecznym. Ideą takiego przedsięwzięcia jest realizacja głównego przesłania projektu, którym jest wypracowanie poczucia wspólnoty mieszkańców naszego kraju poprzez działania muzyczne.
Przewiń do góry